Oslo Hospitalkirke

Gamlebyen kirke

Tilbake til 1.side kirker
Grete Emblemsvåg
Endringer 16. mars 2021
Oslo_Hospitalkirke
På denne grunnen lå Fransiskanerklosteret. 
Fransiskanerne begynte oppførelsen av et kloster
her i 1291.
Klosterkirkens kor på sørsiden av Gamlebyen kirke er
markert i  fortauet og med heller i gressplenen. 
Den gamle klosterkirken har hatt kraftige støttepilarer,
noe man fremdeles kan se på langveggene.
Matteus 5.44-5.48

Men jeg sier:  Elsk deres fiender, velsign den
som forbanner dere, gjør godt mot dem som
hater dere, og be for dem som forfølger dere,
så dere kan bli barn av den far dere har i
himmelen. For han lar sin sol gå opp over
onde og gode og lar det regne over
rettferdige og urettferdige.
Om dere elsker den som elsker dere, hva lønn
kan dere vente for det? gjør ikke tollerne også
det? 
Og om dere hilser vennlig bare på deres egne
brødre, er det da noe uvanlig i det?  Gjør ikke
også hedningene det?  Derfor skal dere være fullkomne, for dere har en himmelsk far som
er fullkommen
Matthew 5.44-5.48

But I tell you: Love your enimies and pray for those
who persecute you, that you may be sons of your
Father in heaven. 
He causes his sun to rise on the
evil and the good, and sends rain on the righteous
and unrighteous. 
If you love those who loves you,
what reward will you get? Are not even the tax
collectors doing that?
And if you greet only your brothers, what are you
doing more than others?
Do not even he pagans do that?
Be perfect, therefor, as your heavenly
Father is perect.
 
 Oslo_Hospitalkirke_1791
 
 Oslo_Hospitalkirke_og_Gamlebyen_kirke

Bildet fra boka: "Oslo - seks
historiske vandringer"
ved Nils Petter Thuesen


 

 Oslo_Hospitalkirke_og_Gamlebyen_kirke
Oslo Hospitalkirke eller
Gamlebyen kirke

vinteren 2003


 Oslo_Hospitalkirke_Gamlebyen_kirke            

Alteret med den gamle prekestolen

 

Oslo_Hospitalkirke_Gamlebyen_kirke
Galleriet med orgelet

Klosteret ble Oslo hospital i 1538, året etter
reformasjonen. 
Den nåværende såkalte "Gråsteinsbygningen"
ble reist i 1737 og er det eldste sykehus i Oslo.


I 1794 brant Hospitalkirken, men to år etter var
en ny kirkebygning ferdig - den nåværende
Gamlebyen kirke. 
Den bakre del av kirken, den såkalte
gråsteinsbygningen, ble reddet under brannen
i 1794.
Den ble restaurert i 1934 og pusset opp
utvendig i 1993. Kirken har galleri, men det
benyttes bare av organisten.


Altertavlen er fra 1895
På alteret står det:
"Gjør dette til min Ihukommelse"
Den gamle altertavlen: "Kristus på korset" 
henger på veggen.


Prekestolen fra 1880 brukes ikke.
Den er spesiell, den henger over altertavlen


Kirken har en lesepult fra 1931.

Glassmalerier: Spesielle franske glassruter

 Oslo_Hospitalkirke

Døpefont i messing

Kirkesølv:  To store lysestaker. en 7-armet
lysestake, diverse kalker, vinkanne, brødeske,
paten og en liten skje, Sognebudskalk fra 1968

Orgelet er fra 1919, pneumatisk
Alterduker fra 1954 og 1964, pasient ved Oslo
hospital

Antependum fra 1926, Industriskolen
Messehagler fra 1951, 1959, 1980, 1981, rød,
hvit, grønn og lilla

Statuetter: Paulus og Peter, 1896
Brudestoler: 6, utskåret med kalveskinn i sete
og rygg.

Lysekrone: 32 armet elektrisk fra 1919
Kirkeklokkene er fra 1795
Eric Smith, Christiania
"Til Oslo Hospitalkirke 1795,
Gloria ex amore patrie"Kilde: Kilde: Våre kirker Norsk kirkeleksikon
Alf Henry Rasmussen


"Oslo - seks historiske vandringer"
ved Nils Petter Thuesen

 

Familiebegivenheter:
Ekteskap: Richvold Pedersen (født på Levreeie,
Bærum) og Malene Olsdatter (født på Burås i Fet)
(mine tippoldeforeldre)

Dåp Oline Richvoldsdatter,
min oldemor
Dåp Oline Richvoldsdatters søsken, Anne Gurine,
Peder og Bernhard.