Oslo Hospitalkirke

Gamlebyen kirke


Tilbake til 1.side kirker

Tilbake til 1.side

Grete Emblemsvåg
På denne grunnen lå Fransiskanerklosteret. 
Fransiskanerne begynte oppførelsen av et kloster her i 1291.
Klosterkirkens kor på sørsiden av Gamlebyen kirke er markert i 
fortauet og med heller i gressplenen. 
Den gamle klosterkirken har hatt kraftige støttepilarer,
noe man fremdeles kan se på langveggene.
Oslo_Hospitalkirke

Matteus 5.44-5.48

Men jeg sier:  Elsk deres fiender, velsign den som
forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,
og be for dem som forfølger dere, så dere kan bli
barn av den far dere har i himmelen. For han lar sin
sol gå opp over onde og gode og lar det regne over
rettferdige og urettferdige.

Om dere elsker den som elsker dere, hva lønn kan
dere vente for det? gjør ikke tollerne også det? 
Og om dere hilser vennlig bare på deres egne brødre,
er det da noe uvanlig i det?  Gjør ikke også hedningene
det?  Derfor skal dere være fullkomne, for dere har en
himmelsk far som er fullkommen

Matthew 5.44-5.48

But I tell you: Love your enimies and pray for those
who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. 
He causes his sun to rise on the
evil and the good, and sends rain on the righteous
and unrighteous. 
If you love those who loves you,
what reward will you get? Are not even the tax
collectors doing that? And if you greet only your
brothers, what are you doing more than others?
Do not even he pagans do that?
Be perfect, therefor, as your heavenly
Father is perect.
 
  Oslo_Hospitalkirke_og_Gamlebyen_kirke  Oslo_Hospitalkirke_1791
Bildet fra boka: "Oslo - seks
historiske vandringer"ved Nils Petter Thuesen

 Oslo_Hospitalkirke_Gamlebyen_kirke
Oslo Hospitalkirke eller Gamlebyen kirke
vinteren 2003

              
Oslo_Hospitalkirke_Gamlebyen_kirke
Alteret med den gamle prekestolen

 Oslo_Hospitalkirke_Gamlebyen_kirke
Galleriet med orgelet

Klosteret ble Oslo hospital i 1538, året etter reformasjonen. 
Den nåværende såkalte "Gråsteinsbygningen" ble reist i 1737
og er det eldste sykehus i Oslo.

I 1794 brant Hospitalkirken, men to år etter var en ny
kirkebygning ferdig - den nåværende Gamlebyen kirke. 
Den bakre del av kirken, den såkalte gråsteinsbygningen,
ble reddet under brannen i 1794

Den ble restaurert i 1934 og pusset opp utvendig i 1993
Kirken har galleri, men det benyttes bare av organisten.

Altertavlen er fra 1895
På alteret står det: "Gjør dette til min Ihukommelse"
Den gamle altertavlen: "Kristus på korset" 
henger på veggen.

Prekestolen fra 1880 brukes ikke.
Den er spesiell, den henger over altertavlen

Kirken har en lesepult fra 1931.

Glassmalerier: Spesielle franske glassruter

 Oslo_Hospitalkirke

Døpefont i messing

Kirkesølv:  To store lysestaker. en 7-armet lysestake, diverse kalker, vinkanne, brødeske, paten og en liten skje, Sognebudskalk fra 1968

Orgelet er fra 1919, pneumatisk

Alterduker fra 1954 og 1964, pasient ved Oslo hospital

Antependum fra 1926, Industriskolen

Messehagler fra 1951, 1959, 1980, 1981, rød, hvit, grønn og lilla

Statuetter: Paulus og Peter, 1896

Brudestoler: 6, utskåret med kalveskinn i sete og rygg

Lysekrone: 32 armet elektrisk fra 1919

Kirkeklokkene er fra 1795
Eric Smith, Christiania
"Til Oslo Hospitalkirke 1795, Gloria ex amore patrie"

Kilde: Kilde: Våre kirker
Norsk kirkeleksikon
Alf Henry Rasmussen

"Oslo - seks historiske vandringer"
ved Nils Petter Thuesen

 

Familiebegivenheter:
Ekteskap: Richvold Pedersen (født på Levreeie,
Bærum) og Malene Olsdatter (født på Burås i Fet)
(Grete Emblemsvåg født Johnsens tippoldeforeldre)
Dåp Oline Richvoldsdatter
Grete Johnsens oldemor
Dåp Oline Richvoldsdatters søsken, Anne Gurine, Peder og Bernhard.