Østre Aker Kirke
Oslo

oversikt kirker
endringer 22. mars 2021
Grete Emblemsvåg


Fra salme av W. A. Wexels

Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Som her seg senker over livet ned!
Når dagen evig klar er hist opprunnet,
Og lys omstråler hvert av mine fjed!

Tenk når engang er løst hver jordisk gåte,
Besvaret er hvert "hvorfor" jeg grundet på,
Men kunde ei med all min grublen råde;
Tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå!Tenk når engang hver hjertesorg er slukket,
Hvert vunde lægt og stillet hvert et savn,
Hver smerteståre tørret av, og sukket,
Det dype, kvalt i kjærlighetens favn!

Tal denne trøst, o Frelser, i mitt hjerte
Hver gang meg veien tykkes lang og slem!
Den søtt skal dempe hver en bitter smerte
Og lokke smilet gjennom tårer frem  Oslo_Ostre_Aker_kirke
Østre Aker kirke er en langkirke bygget 1857-1860
Vindretningspila i spiret viser 1858

Østre Aker kirke er en nygotisk langkirke med vesttårn,
oppført i upusset rød tegl, visstnok etter brødrene Ungers tegninger som skal ha vært en modifisering av Schirmers tegninger til Vestre Aker kire fra 1852-55.
Kirkerommet er preget av nygotiske former med
krysshvelvede himlinger og åtte monolittsøyler, hugget i
hele stykker av grefsensyenitt. Rosevinduet over alteret
fikk kirken under restaureringen i 1927-35, motivet er
Jesus som velsigner barna, tegnet av Frøydis Haavardsholm,
og utført av kunstglassmester G. A. Larsen. På alterets
retabulum står en kalvariegruppe skåret av Thorleif Solberg
i 1928.
Kilde: NIKUs kirkearkiv
https://kirkesok.no/kirke/030101001

Oslo_Ostre_Aker_kirke
Prekestolen
Bilde fra: https://kirkesok.no/kirke/030101001
Døpefonten er fra
1860. 
Den er i sandstein.

Glassmaleri: rosevindu, Jesus velsigner de små barn,
G. A. Larsen 1928

Orgel: Eriksen og Svendsen 1860, 18 stemmer.
Utvidet til 32 stemmer, Jørgensen 1957.

Kirkeklokker:  Olsen-Nauen 1959 Oslo_Ostre_Aker_kirke

Altertavla er en korsfestelsesgruppe utskåret
i tre av Thorleif Solberg fra 1928


Kilde Alf  Henry Rasmussen: Våre kirker
Oslo_Ostre_Aker_kirke  Oslo_Ostre_Aker_kirke
foto fra: https://kirkesok.no/kirke/030101001


 Oslo_Ostre_Aker_kirke
«Hvilende kvinne» av Marie Vigeland, fra 1970.Foran kirken fører en alle ned til en minnelund
med en statue av Maria Vigeland


På statuen står en tekst.
Det  er ikke lett å lese hele,
men her er noe av teksten:
Tænk når engang hver jordisk gåte….
Besvart hvert..
Grunds på..
Og kunde ei med..
Grublen råd…
Tænk når jeg he.. klart forstå


Familiebegivenheter:
Dåp og konfirmasjon Jan Erik Johnsen
Konfirmasjon Grete Emblemsvåg, født Johnsen
Ekteskap Grete Johnsen og Karl Martin Emblemsvåg
Familiebegivenheter:
Konfirmasjon: Anne Gurine Richvoldsdatter,
Peder og Bernhard Richvoldsønner (søsken til min oldemor)
Begravelse min tippoldemor Malene Olsdatter
(født på Burås i Fet, Akershus) Oslo_Ostre_Aker_kirke
Konfirmasjon i Østre Aker kirke 1962.
Presten er Ragnvald Enger
Foto: ukjent