Østre Aker Kirke
Tilbake til  Oslo

oversikt kirker
tilbake til 1. side
Grete Emblemsvåg

Fra salme av W. A. Wexels

Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Som her seg senker over livet ned!
Når dagen evig klar er hist opprunnet,
Og lys omstråler hvert av mine fjed!

Tenk når engang er løst hver jordisk gåte,
Besvaret er hvert "hvorfor" jeg grundet på,
Men kunde ei med all min grublen råde;
Tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå!Tenk når engang hver hjertesorg er slukket,
Hvert vunde lægt og stillet hvert et savn,
Hver smerteståre tørret av, og sukket,
Det dype, kvalt i kjærlighetens favn!

Tal denne trøst, o Frelser, i mitt hjerte
Hver gang meg veien tykkes lang og slem!
Den søtt skal dempe hver en bitter smerte
Og lokke smilet gjennom tårer frem  Oslo_Ostre_Aker_kirke
 
Foto Grete Emblemsvåg

Østre Aker kirke er en langkirke bygget 1857-1860

Den er bygget i tegl i gotisk stil.

Vindretningspila i spiret viser 1858  Oslo_Ostre_Aker_kirke_minnelund.
«Hvilende kvinne» av Marie Vigeland, fra 1970.

Foran kirken fører en alle ned til en liten park med en statue av Maria
Vigeland
På statuen står en tekst. Det  er ikke lett å lese hele,
men her er noe av teksten:

Tænk når engang hver jordisk gåte….
Besvart hvert..
Grunds på..
Og kunde ei med..
Grublen råd…
Tænk når jeg he.. klart forstå Oslo_Ostre_Aker_kirke

Altertavla er en korsfestelsesgruppe utskåret
i tre av Thorleif Solberg fra 1928

Foto Grete Emblemsvåg

  
 Oslo_Ostre_Aker_kirke
Foto fra: http://www.kirkesok.no/kirker/OEstre-Aker-kirke

 

 

Døpefonten er fra 1860.  Den er i sandstein.

Glassmaleri: rosevindu, Jesus velsigner de små barn,
G. A. Larsen 1928

 

Orgel: Eriksen og Svendsen 1860, 18 stemmer.
Utvidet til 32 stemmer, Jørgensen 1957.

Kirkeklokker:  Olsen-Nauen 1959


Kilde Alf  Henry Rasmussen: Våre kirker

Konfirmasjonsbilde fra 13. mai 1962
  Oslo_Ostre_Aker_kirke
Foto Grete Emblemsvåg


  Oslo_Ostre_Aker_kirke
foto fra: http://www.kirkesok.no/kirker/OEstre-Aker-kirke

Familiebegivenheter:
Dåp og konfirmasjon Jan Erik Johnsen
Konfirmasjon Grete Emblemsvåg, født Johnsen
Ekteskap Grete Johnsen og Karl Martin Emblemsvåg


Familiebegivenheter:
Konfirmasjon: Anne Gurine Richvoldsdatter, Peder og Bernhard Richvoldsønner (søsken til Grete Johnsens oldemor)
Begravelse Grete Johnsens tipoldemor Malene Olsdatter (født på Burås i Fet, Akershus)


 Oslo_Ostre_Aker_kirke
Konfirmasjon i Østre Aker kirke 1962.
Presten er Ragnvald Enger
Foto: ukjent