Oslo domkirke
Vår Frelsers kirke

  

tilbake til oversikt kirker
Tilbake til 1. side
Grete Emblemsvåg
endringer 15. mars 2021

Bergprekenen (Matteus 5.1-5.12)

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet.
Han satte seg ned, og disiplene kom bort til ham. 
Så tok han til ordet og lære dem:

Salige er de fattige i ånden,
   himmelriket er deres
Salige er de som sørger,
   de skal bli mettet
Salige er de saktmodige
   de skal arve jorden
Salige er de som hungrer og tørster etter
   rettferdighet, de skal bli mettet
Salige er de barmhjertige,
   de skal finne barmhjertighet
Salige er de rene av hjertet,
   de skal se Gud
Salige er de som skaper fred,
   de skal kalles Guds barn
Salige er de som blir forfulgt for
   rettferdighetens skyld, himmelriket er deres
Ja, salige er dere når folk spotter og forfølger
   og lyver på dere for min skyld!

Gled og fryd dere!

Stor er lønnen som dere har i himmelen,
for slik forfulgte de også profetene før dere.Matthew 5:1-12
Now when Jesus saw the crowds, he went up on a
mountainside and sat down. His disciples came to
him, and he began to teach them.
He said:
“Blessed are the poor in spirit,
  for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn,
  for they will be comforted.
Blessed are the meek,
  for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger
   and thirst for righteousness,
   for they will be filled.
Blessed are the merciful,
   for they will be shown mercy.
Blessed are the pure in heart,
   for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
   for they will be called children of God. 

Blessed are those who are persecuted
   because of righteousness, for theirs is
   the kingdom of heaven.
Blessed are you when people insult you,
   persecute you and falsely say all kinds of
   evil against you because of me. 

Rejoice and be glad, because great is your reward
in heaven, for in the same way they persecuted
the prophets who were before you."

 
 Oslo_domkirke
Bilde fra:
Oslo domkirke – Norske kirker (norske-kirker.net)
    

 Oslo-domkirke

Bildet fra:
Oslo domkirke – Norske kirker (norske-kirker.net)

Taket er dekorert av Hugo Louis Mohr 1937-1950.
I koret mot øst: Skapelsen, mot nord: Frelsen. 
På syd-hvelvet: Helliggjørelsen.
Over inngangen: Bibelske forfattere.
I sentrum: Lovprisningen  "Glora in excelsis Deo"


Oslo_Domkirken
Døpefontesom er i akantusbarokk.  Den er datert til 1721.

På domkirkens hjemmeside fremgår det at den er laget av
Torsten Ottersen Hoff I en rapport fra Norsk institutt for kulturminneforskning utarbeidet i 2001/2002 etter restaurering
av inventaret fremgår det at den er tilskrevet Lars Sivertsen.

Mariaskulpturen er laget av Turid Angell Eng og var en
gave til 300-årsjubilieet i 1997.
Wikipedi


 Oslo domkirke

Oslo domkirke er en korskirke fra 1697 i tegl.

Bronsedøren ved inngangen er laget av
Dagfin Werenskiold i 1938 og viser motivene
fra bergprekene

På veggen i inngangspartiet er en veggplate
med "den lille bibel" Johannes 3.16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Altertavle "Nattverden og korsfestelsen" av en nederlandsk kunstner, fullført av billedskjærer Lars Sivertsen.

Døpefonten i Oslo domkirke er fra 1721.
Den er laget i tre i barokk stil av Lars Sivertsen.

Prekestolen er rikelig utskåret med fransk løv.
Laget i 1697 av samme kunstner som altertavlen.

I kirken står en skulptur "Nattverd" .

I kirken er glassmalerier av Emanuel Vigeland
fra 1910
I tverrskipet er vinduene i grisaille av Borgar Hauglid.

Kirken har 4 kirkeklokker oppheng 1697. 
De er omsmeltet flere ganger. 
Det er lange inskripsjoner på alle.

 
  Oslo_domkirke


Et relieff fra Hallvardskirken, som var domkirke i
middelalderbyen Oslo, er murt i i den nye domkirken.

Kilder: Oppslag i kirken og Norsk kirkeleksikon
 og Wikipedia

Kirken ble også restaurert 2007 - 2010.

Kirken ble restaurert 1849-50
1948-50 ble det gjort en ombygning av kirkens interiør. 
Arkitekt var Arnstein ArnebergFamiliebegivenheter
Konfirmasjon
Johan Adolf Johnsen (Gretes oldefar)Familiebegivenheter
Ekteskap
Christen Gulbrandsen og Anne Iversdatter (Gretes tipptippoldeforeldre)
Iver Christensen (bror til Gretes tippoldemor) og
Anne Kirstine Christiansdatter Klepsløff