Tilbake til 1. side
Tilbake til oversikt kirker

Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.
Lukas 11.28

Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.


Sjernarøy kirke

 Sjernaroy_kirke
 
Sjernarøy kirke
 

Sjernarøy kirke er en renessanse  kirke som er oppført mellom 1636 og 1647, og lafta sammen av tilhogd tømmer.
Opprinnelig var kirken tjærebredd, men nå er den kledd med rødmalt  vestlandspanel.

Vegger og himling er dekorert med rosemalt ornament.
Alle de originale dekorasjonene ble dekket med hvitmaling i midten av det 19. århundre, men ble restaurert ved den siste restaureringen av kirken i 1950-åra

Ved denne anledningen ble altertavla fra middelalderen satt inn igjen som sidealter.  Den stammet trolig fra en tidligere kirke på Sjernarøy og hadde i lang tid blitt brukt til dørstein.

På alteret i Sjernarøy kirke ligger en bibel trykt i 1632, og over er det et restaurert trekrusifiks fra middelalderen

Alterbilde på hovedalteret er en kopi av et renessanseverk fra Ogna på Jæren. Originalen var laget av Godtfried Hentschel aus Schlesien.

Døpefonten er av omtrent samme alder som kirken.

(Kilde: brosjyre utgitt av Finnøy kommune 1995)

Hjertelig takk til naboer til kirken som hjalp oss så vi fikk komme inn å se kirken innvendig.  Vi var der 16.7.1999. 
Hilsen Grete og Karl Martin Emblemsvåg


 

   Stoler i Sjernarøy kirke

    Sjernaroy kirke, stler 

 


Interiør  (foto fra Finnøy kommunes brosjyre)  
  Sjernaroy_kirke

Sjeraroy kirke, altertavle

Hovedalter

 9.5.2010