Sjernarøy kyrkje, Finnøy, Rogaland

Tilbake til 1. side
Tilbake til oversikt kirker
Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.
Lukas 11.28

Blessed rather are those who hear the word of
God and obey it. Sjernaroy_kirke
Sjernarøy kyrkje
Sjernarøy kirke er en renessanse  kirke som er
oppført mellom 1636 og 1647, og lafta sammen
av tilhogd tømmer.
Opprinnelig var kirken tjærebredd, men nå er
den kledd med rødmalt  vestlandspanel.Vegger og himling er dekorert med rosemalt ornament.
Alle de originale dekorasjonene ble dekket med
hvitmaling i midten av det 19. århundre, men ble
restaurert ved den siste restaureringen av kirken i
1950-åra

 

 Sjernaroy-kirke
Interiør  (foto fra Finnøy kommunes brosjyre)


Sjernaroy_kirke
Hovedalter
 
 

Ved denne anledningen ble altertavla fra middelalderen
satt inn igjen som sidealter.  Den stammet trolig fra en
tidligere kirke på Sjernarøy og hadde i lang tid blitt
brukt til dørstein.

På alteret i Sjernarøy kirke ligger en bibel trykt i 1632,
og over er det et restaurert trekrusifiks fra middelalderen

Alterbilde på hovedalteret er en kopi av et renessanseverk
fra Ogna på Jæren. Originalen var laget av
Godtfried Hentschel aus Schlesien.Døpefonten er av omtrent samme alder som kirken.

(Kilde: brosjyre utgitt av Finnøy kommune 1995)

Hjertelig takk til naboer til kirken som hjalp oss
så vi fikk komme inn å se kirken innvendig. 
Vi var der 16.7.1999. 
Hilsen Grete og Karl Martin Emblemsvåg


 Sjernaroy_kirke
Stoler i Sjernarøy kirke
Familiebegivenheter:
Dåp søsknene:

Hans Hansen
Helma Hansen
Sem Hansen
Selma Johanne Hansen (Gretes mor)
 9.5.2010